Diverse

Grundlæggende information omkring skatter og afgifter


Skatter er private betalinger til offentlige instanser, som ikke modsvares af nogle former for direkte modydelser – altså er betalingerne obligatoriske. De fleste voksne danskere er grundlæggende bekendt med dette koncept, ligesom at de fleste har erfaret, at de forskellige beskatningsformer i Danmark kommer i mange udgaver. Lovgivningen omkring skatter og afgifter er af en anseelig størrelse, og mange privatpersoner finder den temmelig uoverskuelig fra tid til anden. Forvirringen kan imidlertid afhjælpes med assistance fra specialister på området.

Skat – kort og godt

Skattens historie har rødder langt tilbage i tiden, men skatter fik imidlertid en øget betydning i mange samfund, da nationalstater med centrale kongemagter begyndte at opstå ved overgangen til moderne tid. Skat er, som de fleste også er klar over, en privat ydelse til den offentlige sektor for at finansiere tilsvarende sociale ydelser, som f.eks. skole- og sundhedsvæsen, infrastruktur, socioøkonomisk beskyttelse mv. Man skelner som oftest imellem direkte skatter, som pålignes privatpersoner og selskaber, samt indirekte skatter, der primært består af afgiftspligtige varer og ydelser. Skat opkræves almindeligvis af skattevæsenet, som er et specialiseret organ. Dette er i Danmark lagt sammen med toldvæsenet, og kombinationen af de to lyder det ganske velkendte navn SKAT (tidligere ToldSkat).

 

Et lille overblik over skatte- og afgiftsformer

Fra 1900-tallet og frem, har den primære beskatningsform i Danmark været indkomstskat. Indkomstskatter forstås som hhv. arbejdsindkomst, kapitalindkomst og indkomstoverførsler, som kan sorteres under tre kategorier, nemlig beskatning af personlig indkomst, selskabsskat samt pensionsafkastskat. Herudover findes der bl.a. skatter i form af bidrag til sociale ordninger, AM-bidrag samt formue- og ejendomsskat (også kendt som grundskyld). Afgifterne optræder også i forbindelse med varer og tjenesteydelser, hvor moms, told og forskellige punktafgifter udgør lige i underkanten af en tredjedel af det samlede skattegrundlag.

Advokatbistand kan gøre forskellen

Lovgivningen omkring skatter og afgifter kan gøre de fleste forpustede grundet sin størrelse og kompleksitet. Ligger du inde med tvivlspørgsmål omkring skatter eller afgifter, der måske drejer sig om væsentlige summer, bør du tage kontakt til en specialist, der har erfaring på området. Det samme gælder, hvis du evt. har fået henvendelse fra SKAT. En skatteadvokat kan således bistå med alt fra dialog med SKAT til rådgivning om de mange forskellige skatteretlige forhold. Han/hun kan køre skattesager ved retterne samt klagesager ved klageorganerne. En dygtig skatteadvokat kan, kort sagt, gøre forskellen for dig. Har du brug for juridisk sparring og rådgivning, kan du kigge her.

Diverse
Oplev det pulserende og sprudlende Dubai
Diverse
Råd til at brande din virksomhed effektfuldt
Diverse
Tøsefilm, der samler veninderne
There are currently no comments.